Storingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van recente landelijke of regionale storingen welke invloed kunnen hebben op uw werkomgeving. Micros tracht storingen buiten de invloedssfeer altijd spoedig op te sporen en u via updates op deze pagina te informeren over de impact en duur.

Mocht u geen storingsmelding zien en toch problemen ondervinden, laat het de support medewerkers dan tijdig weten via 010 Р245 03 33 of via support@microsinternetdiensten.nl.

Telefonie storingen Neem contact op

Geen storingen bekend.